فروشگاه دوربین مدار بسته – آی پی
دوربین مدار بسته، دزدگیر، سیستم حفاظتی
گیت هوشمند، اعلام هشدار، آی پی و تجهیزات شبکه
امنیتی و کامپیوتر:
8058 5566 021
درب اتوماتیک:
2386 8865 021
همکاران :
5229 291 0912
تلگرام:
505 95 75 0938
کانال تلگرام:
0000000
ضمانت نامه شرکت در مناقصه درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه   نام بانک صادره کننده : ……………………. ما , امضا کننده زیر , ذینفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور …………… ( نام اصیل ـ دستوردهنده ) صادر شده […]
۸ دی ۱۳۹۳  ,  ۱۲:۳۷  , سرویس :  حقوقی و اداری
ضمانت نامه بانکی درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار   نام بانک صادرکننده : …………………. ما , امضاکننده زیر , ذی نفع یک ضمانت نامه ( به شماره ) و ( تاریخ ) هستیم که از سوی شما و به دستور ……………….. ( نام دستور دهنده ) صادره شده است . بنابراین بدین […]
۸ دی ۱۳۹۳  ,  ۱۲:۳۰  , سرویس :  حقوقی و اداری
خرید ساختمان نیمه ساخته قرارداد (خرید ساختمان نیمه ساخته«در حال احداث)     ۱- فروشنده: نام ……………… نام خانوادگی ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه ……………… صادره از ……………… به نشانی: ………………………………………………………………………………………………………. ۲- خریدار: نام ……………… نام خانوادگی ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه ……………… صادره از ……………… به نشانی: ………………………………………………………………………………………………………………… ۳- مورد معامله: تمامی ششدانگ یک […]
۸ دی ۱۳۹۳  ,  ۱۲:۱۸  , سرویس :  حقوقی و اداری
قرارداد ملکی قرارداد (حق انتفاع سکنی رقبی)     مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ………………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : ……………………………………………….. منتفع : خانم / آقای ……………………… فرزند آقای …………………… دارای شناسنامه شماره……….. صادره از ………. متولد …….. ساکن: …………………………………………… مورد حق انتفاع : تمامت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان […]
۸ دی ۱۳۹۳  ,  ۰۹:۴۲  , سرویس :  حقوقی و اداری
نرم‌افزار دانشگاهی تهیه نرم‌افزار دانشگاه …..   به استناد نامه شماره… مورخه….. مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه ….. این قرارداد فیمابین دانشگاه …. با کد اقتصادی شماره …… به نمایندگی جناب آقای …. دانشگاه بعنوان کارفرما (خریدار) و شرکت …..به مدیریت به آدرس:……………….. که ازاین پس پیمانکار نامیده می‌شود به شرح و شرایط ذیل منعقد می‌گردد. […]
۸ دی ۱۳۹۳  ,  ۰۹:۳۵  , سرویس :  حقوقی و اداری
توافقنامه صنعتی تاریخ : ………. شماره : ……….   توافقنامه   نظر به درخواست مجتمع صنعتی ……………. به مدیریت آقای ….. …….. به شماره ثبت ……………. کد اقتصادی ……………. به نشانی : ـ بابل ……………. به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره …………. مورخ ………… فیمابین شرکت بازرگانی صنایع …………. و ……………… به […]
۸ دی ۱۳۹۳  ,  ۰۹:۲۳  , سرویس :  حقوقی و اداری
  توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی                                     تاریخ:                                      شماره قرارداد: « بسمه تعالی » توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی   این توافقنامه فیمابین شرکت …………………………….به آدرس …………………………………….. به نمایندگی ……………………. با سمت مدیرپژوهش،توسعه وفناوری که از این پس در این توافقنامه (کارفرما) نامیده می شود از یک طرف و…………………………………………..به آدرس :…………………………………………به نمایندگی آقای ……………………..با سمت……………………………….که از […]
۸ دی ۱۳۹۳  ,  ۰۹:۱۷  , سرویس :  حقوقی و اداری
توافقنامه کاری تاریخ : ………. شماره : ……….   توافقنامه   نظر به درخواست مجمتع صنعتی …………… به مدیریت آقای …………… به شماره ثبت …………. و کد اقتصادی …………… به نشانی تهران ……………… به قبول کلیه تعهدات و مسئولیت های قرارداد شماره ……………… مورخ ……….. فی مابین شرکت بازرگانی صنایع …………….و به مدیریت آقایان ……….و […]
۸ دی ۱۳۹۳  ,  ۰۸:۵۸  , سرویس :  حقوقی و اداری
تمدید معاملات کاری تاریخ : ………. شماره : ………. تمدید قرارداد   براساس بند ۱۵ کمیسیون معاملات مورخ ………………… قرارداد شماره ۱۸۶۲ به شرح زیر تمدید می گردد . مدت تمدید قرارداد این تمدید نامه از تاریخ ……………………. به مدت شش ماه تعیین می گردد . مبلغ تمدید قرارداد با توجه به تبصره ۱ و […]
۸ دی ۱۳۹۳  ,  ۰۸:۵۲  , سرویس :  حقوقی و اداری
نگهداری فضای سبز تاریخ : ………. شماره : ……….   تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز   نظر به اتمام نامه شماره ……………. مورخ منعقد با آقای …………. و با توجه به نیاز کارخانه از تاریخ اتمام قرارداد …………… به مدت سه ماه شمسی تمدید می گردد . سایر مفاد قرارداد به قوت خود باقی و […]
۸ دی ۱۳۹۳  ,  ۰۸:۴۱  , سرویس :  حقوقی و اداری
صفحه 4 از 8« بعدی...23456...قبلی »
مجوز و گواهینامه
آی پی - سی سی تی وی
برای دانلود کاتالوگ ما کلیک کنید
تماس با ما
آدرس:
تهران - نواب جنوب - بعد میدان نه دی - خروجی شهید چراقی - اولین دسترسی محلی-کوچه روشنایی ده پلاک14 طبقه4 واحد3
تلفکس:
02155668058
ایمیل:
info@ip-cctv.ir